psychológ a dieťa, aspergerov syndróm, diagnostika autizmu

Aspergerov syndróm - diagnostika

Aspergerov syndróm je pervazívna porucha autistického spektra. Jeho pôvod nie je jednoznačne známy, no ide o geneticky podmienenú neurovývinovú poruchu.

Diagnostika prebieha klinicko-psychologickým a pedopsychiatrickým vyšetrením. Prejavuje sa narušenie v oblasti sociálnej interakcie, komunikácie a vzorcov správania, ktoré sa objavujú aj pri autizme. Aspergerov syndróm môže mať mnoho rôznych prejavov spoločných s inými poruchami. Pri podozrení na Aspergerov syndróm je vhodné dlhodobé pozorovanie správania sa jednotlivca. Deti nemusia máť rečové vady či problémy pri učení, a tak je častokrát Apergerov syndróm diagnostikovaný v neskoršom veku oproti iným neurovývinovým poruchám.

Psychológ Košice – Mgr. Ľudmila Bíšová a PhDr. Martin Čižmárik, PhD. Vám ponúkajú odborné konzultácie v tejto oblasti.

Prejavy Apregrerovho syndrómu

dieťa, psychológ, autizmus, aspergerov syndróm, diagnostika autizmu
dieťa, aspergerov syndróm, diagnostika autizmu

Aspergerov syndróm u detí

Aspergerov syndróm výrazne ovplyvňuje vnímanie sveta a nadväzovanie sociálnych vzťahov. Aspergerov syndróm u detí sa prejavuje pri komunikácií s ostatnými. Na druhých často pôsobia formálnym dojmom či odmerane.  Majú ťažkosti odhadnúť emócie druhých, vcítiť sa do ich problémov. Chýba im empatia a majú problém vyjadriť vlastné pocity. Typické sú výkyvy nálad, nekontrolovateľné spávanie či výbuchy hnevu, ako výsledok neprimeranej reakcie na zmenu rutiny.

Častá je spoločenská izolácia. Deti nemajú záujem sa zapájať do kolektívnych aktivít, nie sú súťaživé. Môžu si uvedomovať, alebo sú upozorňované na to, že sa správajú inak, a tak sa rovesníkom vyhýbajú. Málokedy si tak nájdu kamarátov.

Aspregrerov syndróm typické prejavy a vzťahy

Život ľudí s Aspergerovým syndrómom riadia pravidlá. sú pre nich veľmi dôležité, až sa v nich vyžívajú a lipnú na nich. Môže nastať problém, ak sa od nich vyžaduje zmena naučených a zaužívaných spôsobov. Ťažko znášajú zmenu. Ďalším typickým prejavom, ktorý sa vyskytuje u ľudí s Aspergerom je, že už od skorého detstva sa intenzívne zaujímajú o určité činnosti. Tento sústredený záujem býva zameraný na konkrétne oblasti a málokedy sa zmení aj po dovŕšení dospelosti. Fascinácia vlakmi, hudbou, vedou, počítačmi,… tak môže určovať ich budúce povolanie. Objavuje sa aj nadpriemerne zvýšená alebo znížená zmyslová citlivosť. Prílišné zmyslové dráždenie sa môže prejavovať úzkosťou či fyzickou bolesťou, alebo naopak môže pôsobiť na dotyčného príjemne, a tak ho intenzívne vyhľadáva.

Ľudia s diagnostikovaným Aspergerom chcú nadväzovať vzťahy a priateľstvá s inými, no nevedia vhodný spôsob, ako na to. Majvajú ťažkosti pri identifikovaní pocitov a zámerov iných ľudí, a preto sa v sociálnom svete strácajú. Veľakrát tak môžu:

dieťa vonku, autizmus, diagnostika autizmu, aspergerov syndróm

Život s Apergerom

Konzultácia rodičov s odborníkom je kľúčová. Psychológ im vysvetlí, prečo sa ich dieťa správa určitým spôsobom a poradí ako sa k dieťaťu správať v typických situáciách.
Ak rodičia pochopia ako ich dieťa vníma svet, budú pre dieťa veľkou oporou, spojítkom so svetom, ktorému nerozumie.
Je potrebné si uvedomiť, že spoločnosť sa bude na dieťa pozerať s nepochopením, hlavne rovesníci, ktorým sa prejavy dieťaťa s

Aspergerov syndróm sa vo svete nevyskytuje zriedka. Mnoho ľudí s touto poruchou vedie bežný život, pričom o tom ani nevedia. Uspešní podnikatelia, bojovníci za životné prostredie, významní vedci. Na internete môžeme nájsť príklady slávnych ľudí, ktorým sa podarilo v určitej oblasti uspieť napriek, alebo možno vďaka práve tomuto syndrómu. Aj keď hovoríme o Aspergerovom syndróme ako o poruche, ľudia s ňou vedia viesť normálny život. Dôležité je ale spoznať prejavy tohto syndrómu, pochopiť ich a naučiť sa s nimi žiť.

Naše služby