Sme ľudia, ktorí sa rozhodli svoj profesionálny život venovať starostlivosti o duševné zdravie a psychickú pohodu tých, ktorí to potrebujú, majú záujem na sebe pracovať, prípadne sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Sme presvedčení, že v dnešnom už tak či tak uponáhľanom svete by mal mať každý možnosť sa na chvíľu zastaviť a pozrieť sa do svojho vnútra. Sme tu pre Vás a Vaše deti, ktoré si zaslúžia, aby boli diagnostikované správne, aby sa im dostalo odbornej pomoci a aby neboli „pokusnými králikmi“ všelijakých šarlatánov (ktorých je – nanešťastie – aj v našom odbore viac než dosť). Sme psychológovia, ktorí si ctia ľudskú dôstojnosť, právo na súkromie a veria v osobnostný rast každého jedinca.

Mgr. Ľudmila Bíšová

Vyše 20 rokov pracujem ako klinická psychologička so zameraním na deti a mládež. Po absolvovaní vysokej školy som nastúpila do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach a úspešne atestovala v odbore klinická psychológia. Zameriavam sa najmä na diagnostiku psychomotorického vývinu detí a prácu s deťmi, ktoré majú diagnózu z oblasti porúch austistického spektra. Okrem toho sa venujem psychoterapii detí a dospievajúcich s psychosomatickými ťažkosťami a chronickými ochoreniami. Som členkou Slovenskej komory psychológov, frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v existenciálnej analýze a logoterapii. V roku 2012 som absolvovala vzdelávanie týkajúce sa sprevádzania detí a rodín v smútení v organizácii Plamienok. Zároveň pracujem v mobilnom hospici „Svetielko pomoci“ s deťmi s onkologickým ochorením v terminálnom štádiu. Dlhodobo sa venujem téme smútenia a straty.

PhDr. Martin Čižmárik, PhD.

Po skončení vysokej školy som absolvoval doktorandské štúdium (s titulom PhD.) a následne som začal pracovať v Leteckej vojenskej nemocnici v Košiciach. Od roku 2012 pracujem v privátnej praxi (Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie pre deti a dospelých) ako klinický psychológ a certifikovaný psychoterapeut, pričom sa zameriavam prevažne na dospievajúcu mládež a dospelých. Absolvoval som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Gestalt-terapii a ako druhý v poradí výcvik v psychodynamickej psychoterapii. V rámci individuálneho i párového terapeutického prístupu kladiem dôraz na aktuálne prežívanie, poznanie motívov vlastného správania a sledovanie vnútorného procesu, t.j. čo sa aktuálne s človekom, nachádzajúcim sa v často zložitom rozpoložení, deje. Som bytostne presvedčený, že psychoterapia má zmysel a že porozumením sebe a svojmu životnému príbehu dokážeme lepšie porozumieť ľuďom a situáciám, ktoré sa dejú okolo nás. Som členom Slovenskej komory psychológov, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a v rámci odovzdávania praktických skúseností externe prednášam na univerzite a v rôznych zdravotníckych zariadeniach. Pôsobím tiež ako súdny znalec.