Sme ľudia, ktorí sa rozhodli svoj profesionálny život venovať starostlivosti o duševné zdravie a psychickú pohodu tých, ktorí to potrebujú, majú záujem na sebe pracovať, prípadne sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Sme presvedčení, že v dnešnom už tak či tak uponáhľanom svete by mal mať každý možnosť sa na chvíľu zastaviť a pozrieť sa do svojho vnútra. Sme tu pre Vás a Vaše deti, ktoré si zaslúžia, aby boli diagnostikované správne, aby sa im dostalo odbornej pomoci a aby neboli „pokusnými králikmi“ všelijakých šarlatánov (ktorých je – nanešťastie – aj v našom odbore viac než dosť). Sme psychológovia, ktorí si ctia ľudskú dôstojnosť, právo na súkromie a veria v osobnostný rast každého jedinca.

Mgr. Ľudmila Bíšová

Vyše 20 rokov pracujem ako klinická psychologička so zameraním na deti a mládež. Po absolvovaní vysokej školy som nastúpila do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach a úspešne atestovala v odbore klinická psychológia. Zameriavam sa najmä na diagnostiku psychomotorického vývinu detí a prácu s deťmi, ktoré majú diagnózu z oblasti porúch austistického spektra. Okrem toho sa venujem psychoterapii detí a dospievajúcich s psychosomatickými ťažkosťami a chronickými ochoreniami. Som členkou Slovenskej komory psychológov, frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v existenciálnej analýze a logoterapii. V roku 2012 som absolvovala vzdelávanie týkajúce sa sprevádzania detí a rodín v smútení v organizácii Plamienok. Zároveň pracujem v mobilnom hospici „Svetielko pomoci“ s deťmi s onkologickým ochorením v terminálnom štádiu. Dlhodobo sa venujem téme smútenia a straty.

Mgr. Zuzana Kuncová

Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Od roku 2010 som pracovala ako psychologička v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Košiciach. Venujem sa diagnostike porúch autistického spektra u detí a dospelých podľa schválených štandardných postupov. Zameriavam sa tiež na ťažkosti v emocionálnom a sociálnom vývine, psychosomatické ťažkosti, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy autistického spektra a rôzne druhy postihnutia. Som členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Absolvovala som krátkodobý psychoterapeutický výcvik v symbolickej a relaxačnej psychoterapii pre deti aj dospelých a dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii. Ovládam základy slovenského posunkového jazyka. Venujem sa psychologickej diagnostike, poradenstvu a psychoterapii najmä pre deti, mladých ľudí a ich rodičov.