tourettov syndrom prejavy u deti, diagnostika autizmu

Tourettov syndróm

Tourettov syndróm je neurologicko-psychiatrická porucha. Ide o čiastočne dedičné postihnutie, ktoré sa nedá vyliečiť. Miera, prejavy Tourettovho syndrómu a ich intenzita sa môžu počas života meniť. Liečba spočíva v utlmovaní prejavov liekmi. Porucha je verejnosti známa hlavne vďaka neurológovi, ktorý ju pred viac ako 100 rokmi popísal – Gilles de la Tourette.

Psychológ Košice – Mgr. Ľudmila Bíšová a PhDr. Martin Čižmárik, PhD. Vám ponúkajú odborné konzultácie v tejto oblasti.

Tourettov syndróm – prejavy

Typickými prejavmi Tourettovho syndrómu sú tiky – mimovoľné, rýchle a opakujúce sa pohyby, bez zjavného účelu. Rozlišujeme:

Prejavy - motorické

Prejavy - zvukové

Motorické prejavy Tourettovho syndrómu ďalej odlišujeme na jednoduché a komplexné. Jednoduché zapájajú do tiku len jeden sval a komplexné ich zapájajú viacero, napríklad poskakovanie, prehýbanie trupu. Zvyčajne sú neškodné pre postihnutého i pre okolie, avšak môžu sa vyskytovať aj nebezpečné prejavy ako napríklad: udieranie do tváre a iných častí tela,  prípadne spoločensky nevhodné, keď postihnutý pokrikuje vulgarizmy, prípadne ukazuje neslušné gestá.

Je dôležité poznamenať, že prejavy sú hlavne mimovoľné, postihnutý ich nevie ovládať, a ak aj áno, tak len do istej miery. Potláčanie tikov môže vytvoriť väčší psychický tlak na postihnutého a tiky môžu nadobudnúť väčšiu intenzitu, alebo sa môžu vyskytovať častejšie. 

Tourettov syndróm u detí

Táto porucha sa počas života prejavuje v rôznej intenzite. Takisto prejavy sa u rôznych pacientov rôznia.

Prejavy sú u detí častokrát spozorované okolo 7. roku života. Hovoríme o spúšťačoch – situáciách, ktoré mohli dieťaťu vyvolať náhly a intenzívny stres. Najbežnejším spúšťačom sa označuje u detí nástup do školy, škôlky či jasličiek, prípadne rozvod rodičov, traumatický zážitok alebo úraz. Vývoj Tourettovho syndrómu sa môže zdanlivo na istý čas pozastaviť, no opätovné vystavenie dieťaťa neočakávaným negatívnym situáciám môže znova zhoršiť prejavy. Bežné je zhoršenie prejavov pri nástupe puberty. Dospelosťou sa prejavy stabilizujú.

Táto porucha sa počas života prejavuje v rôznej intenzite. Takisto prejavy sa u rôznych pacientov rôznia.

Prejavy sú u detí častokrát spozorované okolo 7. roku života. Hovoríme o spúšťačoch – situáciách, ktoré mohli dieťaťu vyvolať náhly a intenzívny stres. Najbežnejším spúšťačom sa označuje u detí nástup do školy, škôlky či jasličiek, prípadne rozvod rodičov, traumatický zážitok alebo úraz. Vývoj Tourettovho syndrómu sa môže zdanlivo na istý čas pozastaviť, no opätovné vystavenie dieťaťa neočakávaným negatívnym situáciám môže znova zhoršiť prejavy. Bežné je zhoršenie prejavov pri nástupe puberty. Dospelosťou sa prejavy stabilizujú.

tourettov syndrom prejavy u deti, diagnostika autizmu

Tourettov syndróm u detí a výučba

Už pri prvých podozreniach je vhodné navštíviť odborníka, ktorý môže potvrdiť alebo vyvrátiť či dieťa trpí Tourettovým syndrómom. Tikové prejavy dieťaťa si rodičia určite všimnú, no častokrát im neprisudzujú špeciálnu pozornosť. Podozrivé je, ak opakované pohyby, či zvuky, ktoré dieťa vydáva sú bez zjavnej príčiny, a teda nie sú reakciou na dianie v jeho okolí.

Psychodiagnostika a diagnostika Tourettovho syndrómu sú len prvým a malým krokom.  K deťom treba pristupovať opatrne, aby sme ich nevystavili zbytočnému stresu alebo nepríjemnej situácii. Je dobré ak majú dopredu naplánované aktivity a nič ich neprekvapí.

Danej poruchy sa nezbavíme, vieme len vytvoriť prostredie, ktoré bude priaznivo vplývať na zmiernenie jej prejavov.

Ak Tourettov syndróm u detí vážne ovplyvňuje plynulý chod výučby ostatných žiakov, je vhodné zvážiť uvoľnenejší režim výučby, aby sa dieťa nedostalo do stresu. Prehodnotiť by sa malo náhodné odpovedanie dieťaťa s Tourettovým syndrómom, prípadné testovanie, hlavne ak je test časovo ohraničený.

Rodičia by mali informovať pedagógov či vychovávateľov, že dieťa trpí Tourettovým syndrómom, prípadne či užíva nejaké tabletky na zmiernenie prejavov. Takéto dieťa si vyžaduje veľa trpezlivosti, pochopenia a vľúdnosti. Je vhodné aby aj spolužiaci boli informovaní o priebehu tejto poruchy a nevysmievali sa mu, pretože ono za svoje tiky a iné zvukové prejavy nemôže. Najviac dieťaťu pomôžeme ak budeme jeho tiky ignorovať a pri komunikácii s ním sa budeme plne sústrediť na to čo nám hovorí.

tourettov syndrom prejavy u deti, diagnostika autizmu

Tourettov syndróm u detí – Čo im prospieva?

Keď sa venujú obľúbeným aktivitám, alebo činnostiam, na ktoré sa plne sústredia. V takýchto chvíľach zvyknú tiky zoslabnúť, alebo sa neopakujú v bežnej intenzite. Vhodné je dieťa naučiť spôsoby akými sa uvoľní – dychové cvičenia, meditácie. Pokiaľ sa deťom s Tourettovým syndrómom poskytne vhodné prostredie na ich pokojné vzdelávanie majú vysoký potenciál dosiahnúť bežné až nadpriemerné vzdelanie. Mnoho známych ľudí trpí Tourettovým syndrómom a nezabránilo im to stať sa úspešnými a v živote dosiahnuť to, čo chceli.

Naše služby