Cenník poskytovaných služieb (platný od 01.01.2023)

Služba
Cena
Komplexná diagnostika
(anamnestický rozhovor s rodičom/rodičmi + podrobné vyšetrenie dieťaťa + odporúčania + záver z vyšetrenia)
150,- Eur
(2-3 stretnutia)
Diagnostika porúch autistického spektra
(prostredníctvom rozhovoru + pozorovania + komplexnej batérie ADOS – ak diagnóza nebola stanovená na predošlých vyšetreniach)
150,- Eur
(2 stretnutia)
Psychoterapia detí a dospelých s PAS
(odborné psychoterapeutické stretnutie)
30,- Eur / 1 stretnutie
(časový rozsah: 50 minút)
Vyšetrenie intelektu + posúdenie psychomotorického vývinu Mníchovskou vývinovou škálou
50,- Eur
(1-2 stretnutia)
Vydanie posudku
(na sociálne účely)
50,- Eur
Učenie sa komunikačným a sociálnym zručnostiam
30,- Eur / 1 stretnutie
Odborné školenie
(pre záujemcov z radov rodičov; firiem, napr. ako benefit pre zamestnancov dozvedieť sa viac o problematike porúch autistického spektra; zahŕňa problematiku vývinových zákonitostí, dynamiky osobnosti, sociálnych zručností, komunikačných a iných problémov atď.)
100,- Eur / 1 osoba
(cenu je možné prispôsobiť podľa počtu účastníkov, vzdialenosti, špeciálnych požiadaviek objednávateľa a pod.)